Phân biệt META LMD’s Home và đại lý

Nếu như đại lý là bên trung gian được doanh nghiệp ủy quyền để đại diện bán hàng, nhân danh doanh nghiệp, được doanh nghiệp trả thù lao bán hàng theo thỏa thuận thì các chủ META LMD’s Home được xem như một doanh nghiệp độc lập, chủ động trong tất cả nguồn thu, chi […]

Phân biệt META LMD’s Home và nhượng quyền thương hiệu

Dễ nhận thấy nhất trong sự khác biệt giữa 2 mô hình chính là về chi phí. Trong khi nhượng quyền thương hiệu cho phép người khác kinh doanh sản phẩm, dịch vụ dưới tên thương hiệu của mình có thu phí trong một khoảng thời gian nhất định thì META LMD’s Home lại cho […]

Phân biệt META LMD’s Home và kinh doanh Đa cấp

Kinh doanh đa cấp và META LMD’s Home có những điểm khác biệt tương đối rõ ràng: Trong khi kinh doanh đa cấp sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người tham gia được hưởng hoa hồng từ kết quả kinh doanh của mình và người khác trong mạng lưới […]