INTRODUCE
GROUP

run run

HISTORY BEGIN
DEVELOP

Công ty Cổ phần Tập đoàn LMD do ông Lương Mạnh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị sáng lập và kinh doanh đa ngành về: Mua bán sáp nhập doanh nghiệp, Hợp tác đầu tư, Tư vấn giải pháp tài chính, Nha khoa – Thẩm mỹ viện, Bất động sản, Dược phẩm, Kinh doanh chuỗi Nhà hàng – Café, Dịch vụ logistic,…

VISION

Becoming a leading large economic group in Vietnam, managed according to a modern and efficient business model.

MISSION

Khơi thông dòng tiền của cá nhân với cá nhân. Mang lại lợi ích và giá trị bền vững cho mọi người, góp phần xây dựng và phát triển xã hội.
Trở thành đối tác tin cậy thông qua việc đầu tư kinh doanh, điều phối dòng tiền.
Tạo dựng môi trường làm việc năng động, có tư duy về kinh doanh và chú trọng phát triển nguồn nhân lực làm nền tảng xây dựng thành những chủ doanh nghiệp thuộc Tập đoàn.

CORE VALUES

TAM: Always adhere to the values of accompanying individuals and businesses to solve financial difficulties and effectively coordinate cash flow.

TRI: LMD is a destination for individuals with an open mind about business, affirming their qualifications, intelligence, dedication and building the Vietnamese economy.

PRESTIGE: LMD always puts the word PRESTIGE in all business activities, takes PRESTIGE as a competitive weapon and brings social benefits to protect the development of LMD.

PEOPLE: Employees are valuable assets, LMD always builds a professional, creative and humane working environment, applies preeminent welfare policies to create high income and fair development opportunities. Building relationships with customers, partners, investors with affection, and accompanying to overcome all financial difficulties, building a comprehensive prosperous life of individuals and businesses.

GERMANY: LMD always puts professional ethics as one of the core values in business activities. All thoughts and actions of leaders and employees throughout the company are based on ethical standards.

“I WANT TO CREATE MANY BILLIONIONS AND COMPACT WITH ME IN THE CAREER THINKING MONEY”