Nguyễn Hồng Sơn
Phó Chủ tịch HĐQT
Phó TGĐ LMD Land
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Tiến Công
Tạ Văn Nhung
Cầm bá tuyến
Nguyễn Thị Hệ
Trần Duy Phong
Phạm Minh Phúc
Nguyễn Văn Ban
Phạm Công Thu
Nguyễn Hồng Tuấn
Lê Thị Lý
Phạm Văn Chính
Phạm Thị Lê
Hoàng Thị Tuyết
Phạm Đình Lam
Dương Đình Diệp
Lê Thị Hường
Phạm Thị Thúy Nga
Trần Thị Hương
Đỗ Đình Lợi
Vũ Duy Phúc
Võ Thị Thủy Chung
Trần Thị Minh Nguyệt
Hoàng Thị Phượng
Trịnh Thị Hảo
Vân Thị Hoa
Nguyễn Thị Yến