Phân biệt META LMD’s Home và đại lý

Nếu như đại lý là bên trung gian được doanh nghiệp ủy quyền để đại diện bán hàng, nhân danh doanh nghiệp, được doanh nghiệp trả thù lao bán hàng theo thỏa thuận thì các chủ META LMD’s Home được xem như một doanh nghiệp độc lập, chủ động trong tất cả nguồn thu, chi và hoạt động kinh doanh, dưới sự hướng dẫn, đào tạo cũng như những chuyển giao về công nghệ, cách thức hoạt động.

Nếu như đại lý là bên trung gian được doanh nghiệp ủy quyền để đại diện bán hàng, nhân danh doanh nghiệp, được doanh nghiệp trả thù lao bán hàng theo thỏa thuận thì các chủ META LMD’s Home được xem như một doanh nghiệp độc lập, chủ động trong tất cả nguồn thu, chi và hoạt động kinh doanh, dưới sự hướng dẫn, đào tạo cũng như những chuyển giao về công nghệ, cách thức hoạt động.

Nếu như đại lý là bên trung gian được doanh nghiệp ủy quyền để đại diện bán hàng, nhân danh doanh nghiệp, được doanh nghiệp trả thù lao bán hàng theo thỏa thuận thì các chủ META LMD’s Home được xem như một doanh nghiệp độc lập, chủ động trong tất cả nguồn thu, chi và hoạt động kinh doanh, dưới sự hướng dẫn, đào tạo cũng như những chuyển giao về công nghệ, cách thức hoạt động.

Nếu như đại lý là bên trung gian được doanh nghiệp ủy quyền để đại diện bán hàng, nhân danh doanh nghiệp, được doanh nghiệp trả thù lao bán hàng theo thỏa thuận thì các chủ META LMD’s Home được xem như một doanh nghiệp độc lập, chủ động trong tất cả nguồn thu, chi và hoạt động kinh doanh, dưới sự hướng dẫn, đào tạo cũng như những chuyển giao về công nghệ, cách thức hoạt động.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LMD

Văn phòng làm việc: Số 95 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội: Số 118, phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân ,
Trung,Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 06 8859 hoặc 1900 099 938

Email: info@lmd.com.vn